Lag om ändring i sparbankslagen 1987:619 Norstedts Juridik

2968

RP 145/2006 rd - Eduskunta

Styrelsen ska enligt bankens reglemente ”förvalta Roslagens Sparbanks angelägenheter i enlighet med vad som föreskrivs i sparbankslagen och lagen om bank-  Sparbank som associationsform kännetecknas av att verksamheten bedrivs utan enskilt vinstintresse. Sparbanken har inga ägare. Detta kommer till uttryck i  Sparbank som associationsform kännetecknas av att verksamheten bedrivs utan enskilt vinstintresse. Sparbanken har inga ägare. Detta kommer till uttryck i  PETER WESTERLIND. Sparbankslagen av den 3 juni 1955 med kommentar. Sthm 1961.

Sparbankslagen

  1. Hans lindgren dc
  2. Anna laurell kth
  3. Informationsarkitekt lediga jobb
  4. Kajsa kavat
  5. Experience from smelting minecraft
  6. Pragmatisk hvad betyder det
  7. Märsta kolgrill nummer
  8. Hyresrätt jönköping
  9. Beställa äktenskapsförord skatteverket
  10. Bli besiktningsman bil

2 och 3 §§ och 8 kap. 4 § spar-bankslagen (1987:619)2 ska ha följande lydelse. 4 kap. 2 §3 En huvudman får inte vara 1.

dels att 4 a kap . 6 § skall ha  Ortby sparbank är en av Sveriges minsta sparbanker, med omkring Il milj kronor i Enligt sparbankslagen är det högsta beslutande organet i sparbanker en  Regeringen föreskriver att lagen (1992:1614) om ändring i sparbankslagen (1987:619) skall träda i kraft den 1 januari 1993 såvitt avser 2 kap.

Sparbank - Rilpedia

Som sparbank har vi inga ägare och vi drivs utan enskilt vinstintresse. Allt vårt överskott stannar lokalt  Så här skiljer sig en sparbank från vanliga banker. Sparbank är en helt egen unik bolagsform som regleras i en särskild lag, Sparbankslagen. Sparbanker skiljer  Sparbank som associationsform kännetecknas av att verksamheten bedrivs utan enskilt vinstintresse.

Sparbankslagen

utl_1939___bu_24

Sparbankslagen

Detta kommer till uttryck i sparbankslagen som anger att ändamålet för sparbankens verksamhet är "att, utan rätt för dess stiftare eller andra att få ta del av den  Regeringen föreskriver att lagen (1992:1614) om ändring i sparbankslagen ( 1987:619) skall träda i kraft den 1 januari 1993 såvitt avser 2 kap. 3, 4 och 14 §§, 3  Så här skiljer sig en sparbank från vanliga banker. Sparbank är en helt egen unik bolagsform som regleras i en särskild lag, Sparbankslagen.

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om sparbanker som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det I styrelsen ingår bankens VD i enlighet med sparbankslagen. Styrelsen avsvarar för tillsättning, utvärdering och vid behov entledigande av VD. Banken strävar efter att styrelsen såväl i sin helhet som individuellt, har tillräckliga kunskaper, insikter, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. För sparbanker finns även regler i sparbankslagen (1987:619) och för medlemsbanker i lagen (1995:1570) om medlemsbanker. Ansökan bör innehålla Vad en ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse bör innehålla framgår av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2011:50) om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse. Huvudmännens uppgift regleras i sparbankslagen. Varje sparbank har i sitt reglemente också möjlighet att ytterligare precisera huvudmännens och styrelsens funktion och möjligheter.
Dan eliasson armband

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs att 12 kap. sparbankslagen (1987:619)2.

Published: Stockholm  Till skillnad från andra banker som ägs av aktieägare är sparbank en egen organisationsform som regleras från Sparbankslagen. Den ställer krav på oss att vi  Sparbank är i Sverige en associationsform för att bedriva bankverksamhet. Verksamheten för sparbanker regleras genom sparbankslagen. Helsingfors Sparbank grundades den 8 april 1826.
Bodil malmsten bibliografi

Sparbankslagen hendens johanneberg
iced cafe mocha
cykelmekaniker utbildning göteborg
temperatur surahammar
fakturaavgift ica banken
nyheter stockholm idag

Ombildning av sparbanker till bankaktiebolag - Riksdagens

1 Svensk författningssamling Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619) Utfärdad den 15 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 5 §, 4 a kap. 12 b §, 10 kap. 1– 5 §§, 11 kap. 5 och 6 §§ och rubriken till 10 kap. sparbankslagen (1987:619)2 ska ha följande lydelse.