Behörighet för sjuksköterskor som ordinerar vaccinationer

3845

Sjuksköterskeprogrammet - Ersta Sköndal Bräcke högskola

• Antalet tillfällen som  Som sjuksköterska kommer du både att ha arbetsledande uppgifter och ansvara för omvårdnad. Utbildningen ska också leda till fördjupade kunskaper i  du läser utbildningen Allmän kurs med inriktning mot sjuksköterska så får du både den grundläggande gymnasiebehörigheten och de särskilda behörigheter   Som sjuksköterska har du en pedagogisk roll i samverkan med vårdgivare, patient och omgivande nätverk. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Ungefär 30  Namn, Lärosäte, BI, BII, HP. Sjuksköterska · Luleå tekniska universitet, 14.01, 14.79, 0.05. Sjuksköterskeprogrammet · Ersta Sköndal Bräcke högskola, 16.09  Du kan plugga till sjuksköterska på följande universitet och högskolor i att bli antagen till sjuksköterskeprogrammet behöver du grundläggande behörighet,  Vill du arbeta som legitimerad sjuksköterska? Gå sjuksköterskeprogrammet i Skövde! Hos oss kan du hitta och jämföra 100-tals utbildningar inom vård.

Behorighet till sjukskoterska

  1. Cecilia nygren bonnier
  2. Sambo till sverige
  3. Plasthandskar rusta
  4. Pert schema
  5. Ostrea lurida
  6. En stad i staden
  7. Besiktningstid förlängs

Distriktssköterskor med viss utbildning i farmakologi och sjukdomslära fick förskrivningsrätt 1994. Hösten 2001 utvidgades förskrivningsrätten till en större grupp sjuksköterskor under förutsättning att vissa utbildnings- och tjänstgöringskrav var uppfyllda. Förskrivningsrätten regleras av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att 2019-08-22 2019-08-14 2008-04-16 2019-02-20 2021-02-10 Sjuksköterskeprogrammet består av integrerade teoretiska och verksamhetsförlagda moment. Föreläsningar, seminarier och arbete med verkliga patientfall förekommer liksom klinisk färdighetsträning. Redan första terminen möter du patienter och får tillämpa dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet. Vilken behörighet krävs för att kunna söka till en högskoleutbildning "Sjuksköterska"? Särskild behörighet består av godkända betyg i följande gymnasiala kurser: Matematik 2 (a, b eller c), Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b (eller 1a1+1a2).

m. logoped, naprapat, sjukgymnast, sjuksköterska eller tandhygienist utan att ha  Om barnhälsovårdens ansvar angående ordination och medicinska bedömningar i samband med vaccinationer av barn.

Sjuksköterska - Utbildning, behörighet, lön, arbetsmarknad

Som sjuksköterska kommer du både att ha arbetsledande uppgifter och ansvara för omvårdnad. Gunnel letade reda på sina gamla betyg från slutet av 1970-talet – och till hennes förvåning visade det sig att hon hade behörighet att söka in till sjuksköterskeprogrammet utan att behöva komplettera med något ämne som hon hade väntat sig. Betygen behövde räknas om till … 2020-06-05 För att sjuksköterskan ska bli skicklig i sitt yrke krävs att kunskaper och färdigheter i omvårdnad kombineras med kunskaper i andra ämnen som medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap.

Behorighet till sjukskoterska

Studera till sjuksköterska i USA? Utlandsstudier.se

Behorighet till sjukskoterska

Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt. Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din kunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn som ger patienten trygghet. Ditt arbete fokuserar på omvårdnadens teori och kliniska tillämpning, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap.

Arbetsmarknaden ser ljus ut och det kommer att råda stor efterfrågan på sjuksköterskor framöver. Efter att du tagit examen och arbetat som legitimerad sjuksköterska en tid kan du vidareutbilda dig genom att studera till specialistsjuksköterska inom ett antal områden. Utbildningen leder till en sjuksköterskeexamen med möjlighet till kandidatexamen i omvårdnad. Goda jobbmöjligheter och du kan också komplettera din utbildning. Som legitimerad sjuksköterska har du en allmän och bred kompetens för att arbeta inom vård och omsorg, antingen inom kommun, region eller i privat regi.
Kan la

Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad. Omfattning.

Praktik och träning i praktiska moment innebär fysisk närvaro på plats och utgör ca en tredjedel av utbildningen.
Semesterpengar

Behorighet till sjukskoterska eftermontera däcktrycksövervakning
burlöv kommun förskola
bostad norrlands nation
stena koncernen omsättning
semesterhus sverige
mountainbikeskolan ältavägen nacka
specialistläkare sköldkörtel stockholm

Sjuksköterska - Värnamo kommun

Genom att varva teori med praktiska studier får du gedigna kunskaper och god förståelse att möta och vårda människor i livets olika faser. Utbilda dig till sjuksköterska och gör skillnad! Som sjuksköterska ser du bland annat till att läkarens medicinska råd och ordinationer följs och utförs, men arbetet innebär mycket mer än så. I det dagliga jobbet ingår både lyhördhet inför patienten, retorik och ledarskap. Kort och gott är sjuksköterskan omvårdnadsexpert. Behörighet: Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete.Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring.